Spårvagnsstäderna påminner om höstseminarium

Spårvagn i Göteborg. Foto: Christer Wiik

Nu är det snart dags för Spårvagnsstädernas höstseminarium. I år kommer det att äga rum i Stockholm den 17:e november och gå i tillgänglighetens tecken. Temat kommer att vara tillgänglig design, med fokus hur designprocessen går till med särskilda inspel från spårvägarna i Århus och Lund.  Det meddelar Spårvagnsstäderna på sin webbportal.

Fler programpunkter tillkommer i programmet, bland annat om hur brukare kan inkluderas i designen och vilka tillgänglighetsaspekter som är viktigast när ny spårväg byggs.
Källa: Spårvagnsstäderna

Läs mer om arrangemanget:
www.sparvagnsstaderna.se/evenemang/sparvagnsstadernas-hostseminarium