Stockholms första gröna spårområde öppnas för trafik

Gräsmatta används som bullerdämpning på Tvärbanan. Foto: sll

Den 2 oktober startar trafiken på Tvärbanan och det blir möjligt att resa hela sträckan från Solna till Sickla utan att göra ett byte i Alvik.

Tvärbanan har varit avstängd sen den 25 mars, men öppnar nu med ny teknik och en helt ny hållplats i Sickla. Under avstängningen har banan utrustats med ett nytt signalsystem som knyter ihop hela banan och tack vare den nya hållplatsen kan resenärer smidigt byta mellan Tvärbanan och Saltsjöbanan.

Den nya hållplatsen i Sickla invigs söndagen den 1 oktober klockan 12.00. Då finns det möjlighet att provåka sträckan mellan Sickla och Gullmarsplan.

– Ytterligare en fördel är att Nackabor får nya resmöjligheter till centrala Stockholm eftersom de, från och med trafikstarten, kan resa via Gullmarsplan istället för via Slussen, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör på trafikförvaltningen.

Utöver det nya signalsystemet har man även passat på att rusta upp plattformar. I Alviks strand är plattformen helt ny och i Liljeholmen samt Årstaberg har plattformarna tillgänglighetsanpassats.

– Vi är väldigt tacksamma för det tålamod våra resenärer visat under avstängningen. Det är ingen enkel uppgift att ersätta Tvärbanan med bussar och vi förstår att det bitvis varit påfrestande. Nu har vi en riktigt bra och modern Tvärbana som kommer att fungera i många år framöver, säger Fredrik Cavalli-Björkman.

Sträckan mellan Sickla udde och Sickla har fått Stockholms första gröna spårområden. Gräset som lagts fyller flera funktioner, det är inte bara estetiskt tilltalande utan är bra för miljön och verkar delvis bullerdämpande. Miljöarbetet är en viktig aspekt i alla trafikförvaltningens infrastruktursatsningar.

I upprustningen av Tvärbanan har bland annat all mark som schaktats provtagits, varpå de förorenade massorna har transporterats till en godkänd mottagningsanläggning.