"Självklart skulle det nya signalsystemet varit på plats nu"

Tunnelbanetåget C30 uppställt vid Norsborgsdepån. Foto: Christer Wiik

Nu har de nya tunnelbanevagnarna C 30 visats upp. "Fina, men tyvärr kraftigt försenade då de egentligen redan skulle varit i drift. Inte heller kommer de inte innebära den modernisering av tunnelbanan som ett växande Stockholm behöver. Nu blir det lite som att köra höghastighetståg på smalspårig järnväg". Det säger Tomas Eriksson (MP) gruppledare Stockholms läns landsting.

Den första av de nya tunnelbanevagnarna som heter C30 har nu levererats till SL. Den är på många sätt bättre än de vagnar vi har idag, men tyvärr kommer SL inte kunna använda dem som de supertunnelbanetåg de skulle kunna vara. För att tågen ska komma till sin rätt behövs ett signalsystem som möjliggör automatisk drift. MP kräver därför att det görs en ny upphandling kring automatisk drift.

-Självklart skulle det nya signalsystemet varit på plats nu. Det skulle ha minskat trängseln rejält på röda linjen genom att radikalt öka antalet avgångar. Nu får vi nöja oss med finare vagnar, men förlorar själva vinsten med de vagnar SL köpt in, säger Tomas Eriksson (MP).
Miljöpartiet är även kritisk till att tågen är färre till antalet än det från början var tänkt och inte följer intentionerna i Stockholmsöverenskommelsen. Tågen är också försenade. Tågen skulle redan börjat rulla ifjol.
-Landstinget fick i avtalet betalt för att köpa in nya fordon till de förlängda tunnelbanelinjerna men istället har nu SL valt att ha kvar de gamla tågen till 2032, säger Tomas Eriksson (MP).