Trafikverket rustar upp del av Södra stambanan genom Småland

Foto: Sydsvenska Handelskammaren

För en ökad framkomlighet och färre störningar på Södra stambanan byter Trafikverket ut rälsen på den småländska sträckan Aleholm–Grevaryd. Sträckan som omfattas av rälsbytet är totalt 28 kilometer lång. Det framgår av ett pressmeddelande från Trafikverket.

Arbetet med att lossa den nya rälsen har påbörjats och utförs nattetid till och med vecka 39. Själva rälsbytet drar i gång den 30 september och ska vara klart i slutet av vecka 44.
Rälsbytet är nödvändigt för att undvika stora hastighetsnedsättningar på Södra stambanan. Upprustningen görs också för att möta ett ökat trafikbehov och för att göra järnvägen mindre sårbar.
– Tåg kommer att kunna passera, men med lägre hastighet, vilket innebär att det kan förekomma förseningar, säger Stefan Källberg, projektledare vid Trafikverket.
Källa: Trafikverket