Railcare avskedar ekonomichef

Railcare Group AB är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen systemlösningar inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Foto: Railcare

Railcare Group AB meddelar att avgående CFO Håkan Pettersson avslutar sin anställning med omedelbar verkan. Lisa Borgs kommer bli tillförordnad CFO till dess Mikael Forsfjäll börjar på Railcare den 13 oktober 2017.

- Vi har valt att avsluta Håkan Petterssons anställning med omedelbar verkan på grund av hans senaste veckors aktieförsäljningar som har påverkat bolaget negativt. Aktieförsäljningarna har inte gått emot svensk lag, men Railcare stödjer inte dessa försäljningar då de har gått emot interna rekommendationer, säger Daniel Öholm, VD på Railcare Group AB, i ett pressmeddelande från bolaget.