Trafikverket om 2018 års tågtidtabeller

JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik

Varje år planerar Trafikverket det kommande årets tidtabeller tillsammans med tågföretagen. Tågplanen med tidtabeller för 2018 års tågtrafik är nu klar och kommer att börjar gälla den 11 december 2017. ”Det är en utmaning att både möta tågföretagens önskemål och ta hänsyn till uppdraget att underhålla och förbättra den befintliga järnvägen” Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Tidtabellerna är en förutsättning för att transporterna på järnvägen ska fungera, och för att både människor och gods ska komma fram smidigt.
– Vi samarbetar med tågbolagen för bästa möjliga tågtidtabell men vi måste också ta höjd för stora banarbeten som ska göras under året. Sedan 90-talet har persontrafiken nästan fördubblats och det är många som ska samsas. Men tillsammans skapar vi ett järnvägssystem där vi ska kunna lita på att tågen kommer fram i tid, säger Jonas Westlund, chef för kapacitetsplaneringen på Trafikverket.
”Den stora skillnaden från den nuvarande tågplanen är att tågen inte kommer att ha samma tidtabell hela året. Det innebär att tågresenärer måste vara uppmärksamma på att det kan förekomma vissa variationer i tidtabellerna, främst under sommarhalvåret”, skriver Trafikverket.

Tågplanen - Fakta i siffror:
* 52 tågföretag
* 7 nya tågföretag
* Sökta tåglägen 9200
* Sökta banarbeten 2000
  Källa: Trafikverket