Detta påverkade punktligheten i september

Foto: Trafikverket

Punktligheten för september blev 90,3 procent för persontågen och 79,7 procent för godstågen. Detta enligt Trafikverket som sammanställt statistik för tågens punktlighet under september.  

Punktligheten i september jämfört med augusti förbättrades med 0,9 procentenheter för persontågen men försämrades 1,9 procentenheter för godstågen. Jämfört med september 2014 förbättrades punktligheten med 0,1 procentenheter för persontågen och med 1,9 procentenheter för godstågen.

Under september är det framför allt två stora händelser som påverkat tågens punktlighet. Dels var det översvämningar på Västra Stambanan på sträckan Vretstorp–Linddalen 6–7 september, dels var det enkelspårsdrift på grund av ett befarat spårfel på ena spåret mellan Alingsås och Göteborg 22–25 september. Dessa händelser resulterade i hastighetsnedsättningar, omledningar och inställelser av många tåg, vilket i sin tur påverkat punktlighetsresultatet för månaden. Snittpunktligheten för persontågen under dessa dagar låg på 86,7 procent, snittpunktligheten under månadens övriga dagar låg på 91,3 procent.

Under månaden har även en del andra enskilda händelser samt en del banarbeten med hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter som följd påverkat tågens punktlighet. Här kan nämnas;

  • Banarbeten för ballastrening och rälsförhöjning på sträckan Alvesta–Blädinge 1–4 september.
  • Hastighetsnedsättningar på grund av spårfel på sträckan Jädersbruk–Västerås Norra 4–7 september.
  • Hastighetsnedsättning på grund av spårfel vid Landskrona Östra 11–21 september.
  • Nedriven kontaktledning vid Hässleholm 15 september.
  • Banarbeten för Citybanan vid Stockholm Södra 28–30 september.