"Öppningen av marknaden på järnvägar kan också skapa oligopol"

IC2 dubbeldäckare anländer till Böle den sista stationen före Helsingfors centralstation. Foto: Wikipedia, kredit Falk

Finländska regeringen presenterade nyligen sitt förslag om att öppna upp marknaden för passagerartrafik på landets järnvägar.

Regeringen hänvisar till EU-lagstiftning som kräver konkurrensutsättning och motiverar förslaget med att den ökar på tågtrafiken och förbättrar servicen.

Bland andra Petri Kuoppamäki, professor i affärsjuridik vid Aalto-universitetet, efterlyser en noggrann analys. I en intervju för sändaren YLE hänvisar han till att finska Kommunikationsministeriet har hittills gett ut bara ett faktablad.

- Men järnvägstrafiken är en invecklad helhet, noterar Petri Kuoppamäki. En risk i den modell som kastats fram är att det skapas ett oligopol, med bara få aktörer.

- Priserna kan gå ner i samband med den första rundan - men sedan upp ganska snabbt. Jag är inte helt övertygad om den här modellen, säger professorn till YLE.

- Vi har utnyttjat ministeriets egen kunskap och information från andra myndigheter samt utredningar som gjorts i andra EU-länder, säger avdelningschef och överdirektör Olli-Pekka Rantala på Kommunikationsministeriet.

Enligt Rantala har ministeriet också beställt några studier, men de innehåller VR:s affärshemligheter och ofullständig data om framtida konkurrensutsättning. Man håller på och går igenom vad som kan publiceras.

Studier har beställts av Ramboll, ett konsultföretag, och Carnegie.

Utredningarna har inte hittills varit offentliga men delar av dem ska publiceras i slutet av veckan, lovar Rantala. Några andra medier har också frågat efter utredningarna. Också Taloustutkimus finns med bland de företag som man beställt utredningar av.

Totalt har ministeriet betalat 174 250 euro för samtliga utredningar.

källa: Yle