Lägre kapacitetsutnyttjande av Litauens järnvägsnät under pandemin utnyttjades för reparationer

Polsktillverkat passagerartåg av typ Pesa 730ML-005 i litauisk tjänst. Foto: Wikimedia, kredit: Fixali2

Enligt preliminära uppgifter uppnådde den största järnvägskoncernen i Baltikum, Lietuvos Geležinkeliai (LTG), ett försäljningsbelopp på 34,1 miljoner euro i juli, vilket är 12,5 procent mindre än samma månad förra året (38,9 miljoner euro) ).

Efter att ha bedömt effekterna av pandemin på hela baltiska regionens ekonomier och resultaten från grannländernas järnvägsföretag finns det enligt LTG:s anledning till viss optimism.

Under de första sju månaderna i 2020 uppnådde LTG-koncernen försäljningsintäkter på 235,9 miljoner euro, eller 11,9 procent mindre än under samma period förra året (267,8 miljoner euro).

- Vår företagsgrupp får de största inkomsterna från godstransporterna, och situationen i regionen har varit spänd sedan början av året. Under den pandemiska perioden fanns det ännu fler utmaningar. Med tanke på järnvägsföretagen i grannländerna hade upp till 45 procent lägre inkomster kan vi för vår del betrakta framtiden med en viss optimism när det gäller resultaten trots den minskade godsvolymen, säger LTG: s generaldirektör Mantas Bartuška.

LTG Cargo, ett godstransportföretag inom LTG-gruppen, transporterade 4,4 miljoner ton gods i juli i år (4,8 miljoner ton i juli föregående år).

- Mindre frakt betyder också lägre inkomster för infrastrukturoperatören LTG Infra. Men när vissa dörrar stängs öppnar andra. Ett något lägre kapacitetsutnyttjande av landets nät möjliggjorde ett mer aktivt reparations- och moderniseringsarbete än någonsin tidigare och skapade därmed möjligheten till ännu effektivare verksamhet i framtiden. Vi kan räkna med gynnsammare affärsvillkor när det gäller gods och det blir bekvämare för människor att resa i Litauen, säger LTG:s chef.

I juli 2020 ökade antalet tågpassagerare kraftigt, efter att ha sjunkit med mer än 80 procent under pandemins topp-period.