Ojämn fördelning av infrastrukturanslaget i Transportplanen

Foto: Trafikverket

Västerbotten vinnare

2 765 kronor per invånare, eller drygt 644 miljarder kronor totalt ska användas till infrastruktursatsningar under de kommande tolv åren. Allra mest pengar, per invånare räknat, går till Västerbotten där man satsar 83 048 kronor per invånare. Och med 259 000 invånare i Västerbottens län blir det en ganska bra utdelning.

Stockholm placerar sig i mitten på listan, som infrastrukturkansliet presenterar. Där satsats 23 040 kronor per invånare. Men med tanke på att huvudstaden har drygt 2,2 miljoner invånare så går cirka 50 miljarder av infrastrukturpengarna hit. Än så länge är dock transportplanen ett förslag som Trafikverket överlämnat till regeringen.

Transportplanen, i kronor per invånare fördelar sig som följer: Västerbotten 83 048 kronor, Västra Götaland 38 473, Gävleborg 38 05, Norrbotten 35 595, Uppsala 31 633, Västernorrland 26 619, Halland 24 765, Stockholm 23 040, Kronoberg 15 347, Skåne 14 721, Jönköping 13 214, Blekinge 12 755, Östergötland 7 020, Västmanland 5 660, Jämtland 5 587, Dalarna 4 955, Värmland 4 873, Örebro 3 529, Kalmar 2 765.