Trafikverket bygger nya vändspår i Alingsås

Nu får pendeltågen bättre utrymme på Alingsås station. Foto: Thomas Harrysson

Pendeltågen får bättre utrymme vid Alingsås station

I samband med att Trafikverket bygger två nya vändspår vid Alingsås station påverkas tågtrafiken på Västra stambanan. Projektet beräknas pågå under ett års tid och är en av Trafikverkets punktinsatser för att öka kapaciteten på Västra stambanan.

Arbetet innebär bland annat att ett nytt vändspår byggs vid Alingsås station för att pendeltågen ska kunna vända utan att störa annan tågtrafik. På sikt ska insatserna minska trafikstörningarna på banan och förbättra pendlingsmöjligheterna till Alingsås.

Under arbetets gång krävs ett antal trafikavbrott och bussar kommer då att ersätta tågtrafiken på sträckan. Dessa avstängningar kommer framför allt att ske under helger. Under arbetet kommer spår tre i Alingsås att vara avstängt för trafik.