Jernhusen bygger i centrala Malmö

Fågelperspektiv över det aktuella området i Malmö. Illustration Kamikaze Arkitekter

Stadsbyggnadskontoret i Malmö har fått i uppdrag att starta detaljplanearbetet för Jernhusens fastighet i Ellstorp som ligger nära Malmö Centralstation. Området ligger intill Östervärns station som framöver kommer trafikeras av Pågatågen. Förutom bostäder planeras för förskola och handel i området. ”Genom att utveckla vår fastighet i Ellstorp skapar vi en ny attraktiv stadsdel i Malmö med närhet till kollektivtrafiken och bidrar till nya mötesplatser i Malmö”, säger Rolf Larsson, regionchef Stadsprojekt på Jernhusen.

Området ska bjuda på gröna, trygga lugna innergårdar med gator mellan husen som tillåter angöring med bil men prioriterar gående och cyklister. Tanken är att binda ihop den befintliga innerstaden med Kirseberg genom Östervärns station, ny utformning av Södra Bulltoftavägen och en möjlig ny gång- och cykelkoppling under kontinentalbanan.
- Jernhusens mål är att fler ska välja kollektiva färdmedel. När Östervärns station öppnar blir det ännu enklare att välja kollektivtrafiken som transportmedel för de som kommer bo och arbeta i området, säger Rolf Larsson.
Källa: Jernhusen