Railcare släpper delårsrapport

Live-demo av Ballast Feeder i Long Marston. Foto: Railcare

”Kvartal två 2017 var ett tufft kvartal med volymminskning i Storbritannien.Trots Network Rails interna processer som påverkar oss och våra projekt i detta kvartal arbetar vi hårt med försäljning och vi gör allt vad vi kan för att optimera beläggningen av våra maskiner och våra operatörer. Bland annat har vi flyttat en av maskinerna till Norge. Vi kommer att se resultat av denna strategiska flytt under andra halvåret 2017” Så sammanfattar Railcares vd, Daniel Öholm, bolagets resultat för andra kvartalet 2017.

Daniel Öholm fortsätter:
”Under första halvåret har vi gjort tunga investeringar i uppgraderingar av lok och entreprenadmaskiner samt byggnation av vår Ballast Feeder för den engelska marknaden, vilken också har lanserats lyckosamt under andra kvartalet. Investeringarna tillsammans med volymminskningen i Storbritannien har dock frestat på likviditeten, vilket vi alltid aktivt jobbar med och läget är under kontroll. Våra övriga verksamheter har gått enligt våra planer och bortsett från minskningen på vår andra hemmamarknad, Storbritannien, har vi under kvartalet fått in nya ordrar och planerar för nya projekt. Vi har till exempel brutit ny mark i Finland där vi kommer att utföra arbeten under hösten. Jag ser det som mycket positivt att vi får en breddning av utlandsverksamheten så att vi kan optimera vår maskinbeläggning. Vi är just nu mitt uppe i vår process för listbytet till Nasdaq Stockholm och förutom att vi har fokuserat på fortlöpande projekt och på försäljning under kvartalet har mycket av vår tid gått åt till nyrekryteringar samt arbete för att följa alla regler inför listbytet. Jag är nöjd med att vi har kommit en bra bit i denna process. Arbetet inför listbytet har under kvartalet påverkat resultatet med externa engångskostnader om cirka 3 MSEK.”

Öholm fortsätter med att specifikt kommentera den svenska marknaden:
”Under april och maj har vår svenska entreprenadverksamhet haft jobb på olika platser i landet där arbetet skett under helgerna samt kortare pass, vilket har medfört att det blivit en del förflyttningar av våra maskiner. På spårbytet Alingsås – Floby har vi arbetat under helgerna i maj och nu har vi ett uppehåll till och med vecka 35, därefter kör vi sträckan i 10 veckor med 1–2 maskiner. Projektet startar sedan om i mars nästa år. Under juni satte vi igång etapp tre av Boden – Bastuträsk och projektet fortgick fram till vecka 32.
Första halvåret föll ut bra för Liningen och det har varit en blandning av jobb med besiktningar, samt reliningjobb på både väg och järnväg. Inför hösten har vi fått in fler ordrar, bland annat relining av 
12 stycken trummor i Västerås, trumåtgärder för sträckan Alingsås – Floby samt ett större uppdrag på Inlandsbanan där vi ska besiktiga cirka 1 700 trummor. Arbetet på Inlandsbanan planeras för 15 veckor framåt och startade 1 augusti”
Läs mer: www.railcare.se