"Innehållet i infrastrukturplanen är viktigt för Norrbotten."

Maria Stenberg, regionstyrelsens ordförande Norrbotten (S) Foto: Erik Holmstedt

”Vår basindustri är ryggraden i svensk industri och bidrar till välfärdsbygget - för hela Sverige. Därför behöver de få moderna och tillförlitliga förutsättningar för sina transporter” Det skriver Maria Stenberg, regionstyrelsens ordförande Norrbotten (S), i en debattartikel i Norrländska Socialdemokraten, NSD.

Stenberg framhäver den nationella infrastrukturplanen som nu inom kort kommer att presenteras av regeringen, en plan som definierar vilka infrastrukturprojekt som kommer att prioriteras fram till år 2029.

”Det är alltså en mycket viktig plan för oss i Norrbotten och norra Sverige som helhet. Vi har mycket att vinna och tyvärr en del att förlora om planen inte visar i handling hur viktig Norrbotten och norra Sverige är för Sveriges tillväxt och utveckling. Vi kan och vi vill bidra till tillväxten. Men då behöver nödvändig infrastruktur komma på plats”, skriver Maria Stenberg i NSD.  Hon fortsätter:
”Norrbotniabanan, dubbelspår på Malmbanan och välbehövliga investeringar i vårt vägnät som exempelvis E10 är av stor vikt för Sverige. Varför? I norra Sverige finns 90 procent av EU:s järnmalmsproduktion och 55 procent av skogen, som är basen i den nya biobaserade ekonomin”

Maria Stenberg vill även passa på att lyfta fram vikten av ett sammanhållet järnvägsnät i norra Sverige - Botniska korridoren i allmänhet och Norrbotniabanan i synnerhet. Stenberg understryker att Norrbotniabanan skulle innebära helt nya möjligheter både för godset och för persontrafiken.
”Det går att halvera restiden med tåg. Från 11 timmar till 5,5 timmar Luleå – Stockholm”, skriver Maria Stenberg i NSD.