Ny kinesisk höghastighetssträcka minskade restiden från 5½ till 2 timmar

Kinesiskt höghastighetståg lämnar Shanghai. Foto: Wikipedia, kredit: Lubinski

401 km lång höghastighetslinje mellan kinesiska staden Baoji i Shaanxi-provinsen och Lanzhou i Gansu-provinsen invigdes och öppnades för trafik den 9 juli efter en testperiod som påbörjade i maj.

Denna nya nationella järnvägssträcka inom Kinas höghastighetsnät förbinder den befintliga höghastighetslinjen som går från östra Kina till Xi'an och Baoji, och som öppnades i december 2013 med 1 776 km -sträckan från Lanzhou till Urumqi, som öppnades 2014.

Byggandet av denna 401 km långa linje mellan Baoji-Lanzhou med åtta stationer, började 2012. Tågen färdas på sträck i hastigheter upp till 250 km / h vilket förkortar resetiden mellan städerna från 5½ timmar till 2 timmar samtidigt som man frigör kapacitet så att det nu är möjligt att frakta mer varor på den långsammare,  konventionella linjen till landets västra gräns och till Europa.