Grönt ljus för persontåg på Kontinentalbanan i Malmö

Pågatåg vid Persborgs station i östra Malmö, längs den del av Kontinentalbanan som till 2011 trafikerades av tåg mellan Malmö och Ystad. Foto: Wikipedia, kredit: jorchr

Nästa år blir det tillåtet för persontåg att färdas på Kontinentalbanan i Malmö, där det i nuläget bara går godståg. Detta meddelar Trafikverket i ett pressmeddelande.

Sedan flera år tillbaka har inga persontåg gått på sträckan som kallas Kontinentalbanan. Järnvägen går mellan Malmö och Trelleborg, och knyter ihop Malmös östra och centrala delar. Under 90-talet begränsades trafiken på banan till endast godståg, men i takt med att tågtrafiken ökat under åren så har man tittat på möjligheten att åter öppna Kontinentalbanan för persontågstrafik.

Från och med slutet på 2018 är det nu meningen att persontågen ska börja att gå igen. Nyheten välkomnas av Trafikverket som nu hoppas kunna förbättra den skånska tågtrafiken.

– Det positiva beslutet innebär att Malmö stad redan från slutet av 2018 kan få en halvtimmes Pågatågstrafik mellan östra och centrala Malmö. Tågen på Kontinentalbanan kommer att knytas samman med redan existerande persontågstrafik på banor i Skåne, säger Lennart Andersson, regional direktör på Trafikverket i region Syd.

– Vi är glada över att äntligen kunna använda Kontinentalbanan även för persontrafik. Detta öppnar upp för nya möjligheter vilket är positivt för personresandet i Skåne och Öresundsregionen. Med attraktiv tågtrafik kan fler välja att ställa bilen, något som är bra för miljön och minskar trängseln i våra städer.

I pressmeddelandet uttalar sig också Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Även hon är nöjd med beskedet.

– Beslutet är viktigt eftersom vi nu kan sätta igång med att både bygga en ny station i Rosengård och åter öppna station Persborg. Därmed möjliggörs för ett ökat hållbart resande, vi kan knyta ihop stadens delar, bidra till ökad tillväxt och dessutom främjas ett ökat bostadsbyggande och stadsutveckling i hela staden, säger hon.

Pågatågen som går vidare till Kontinentalbanan kommer i Malmö även att stanna på Malmö C, Triangeln, Hyllie och Svågertorp.

Innan arbetet med Kontinentalbanan kan anses vara klart kommer Svedab med hjälp av Trafikverket att utföra ytterligare bullerreducerande åtgärder längs delar av banan.