MTR deltar i Almedalen

MTR deltar i Almedalsveckan 2017 - bland annat i seminarium om framtidens hållbara städer. Foto: MTR/Herbert Meier

Även i år är MTR i Almedalen för att delta i seminarier och rundabordssamtal. I år fokuserar bolaget på kollektivtrafik, konkurrens, trygghet, inkluderande arbetsmarknad och hållbar samhällsbyggnad - både i Sverige och övriga Norden.

MTR är ett av världens största järnvägsföretag som utvecklar kollektivtrafik och stadsmiljöer. MTR Nordic är moderbolag till företagen MTR Tunnelbanan, MTR Express, MTR Pendeltågen och MTR Tech.

Några programpunkter där MTR medverkar:
* Går det att bygga en säker stad?
* Hur realiserar vi visionen om framtidens hållbara städer där människan är i centrum?
* Brottsförebyggande arbete – från program till praktisk prevention
* Hur skapar vi förtroende för järnvägen?
* Kollektivtrafiken – navet i kommunernas brottsförebyggande arbete
* ABC(D) 2.0 – Smarta lösningar i framtidens hållbara stad med människan i centrum
* Matchningen på arbetsmarknaden börjar i grundskolan – hur kan offentlig sektor samverka med skolan?
* Värdegrund – en sliten floskel eller viktigare än någonsin

Läs mer:
www.almedalsveckan.info