Så samarbetar Green Cargo och Vossloh

Foto: Green Cargo

Green Cargo och Vossloh Nordic Switch Systems har sedan flera år tillbaka samarbetat kring transporter av material till växlar och färdiga spårväxlar. "Vi har som mål att öka våra interntransporter på järnväg till 20 procent under 2017 och sedan successivt öka år för år" säger Janne Nilsson, transportansvarig på Vossloh Nordic Switch Systems.

Green Cargo har under många år transporterat järnvägsmaterial åt Vossloh. Mellan Vislanda och Örebro transporteras betongslipers, som används vid slutmontering av färdiga spårväxlar. Från Vosslohs produktionsanläggning i Ystad transporteras spårväxlar till produktionsanläggningen i Örebro för slutmontering. Därefter levereras och lyfts spårväxlarna på plats med en spårgående kran på byggplatser runt om i Sverige och Norge.

– Järnvägen är driftsäker och kostnadseffektiv, men framförallt uppfyller järnvägen de högre miljömässiga kraven som ställs på transporter. Vi vill att järnvägen ska fortsätta att vara det mest konkurrens- och miljömässigt bästa transportsystemet och ser fram emot att järnvägsutbyggnaden kraftigt ska öka de närmsta decennierna, säger Janne Nilsson.

– Green Cargo har landets största nätverk för vagnslast och intermodala transporter. Det skapar hög flexibilitet och kapacitet för våra kunder, säger Johan Lorensson, kundansvarig säljare på Green Cargo.

Kraven blir ständigt högre på en mer utvecklad och effektiv infrastruktur för järnväg – högre hastigheter och mindre buller. Standardmåtten på tidigare spårväxlar har varit 16 meter, men för att tågen ska gå snabbare behöver växlarna bli längre och idag är standardmåttet 24 meter.

– För att kunna leverera de längre spårväxeldelarna har vi tagit fram 25-metersvagnar åt Vossloh. Vagnarna är helt ändamålsenliga ur hanterings-, lastnings- och kostnadssynpunkt. Tack vare den här unika lösningen finns nu förutsättningar för att minst dubbla dagens transporter mellan Vosslohs produktionsanläggningar i Ystad och Örebro, berättar Johan Lorensson.
Källa: Green Cargo