”Transportbranschens framtid är magnetisk”

MITs testfordon i SpaceX hyperlooptunnel i Kalifornien. Photo: SWIEME
Nederländska universitetet TU Delfts Hyperloop pod. Foto: SWIEME

Inför internationella seminariet CWIEME i Berlin den 20 – 22 juni, har projektledare från två prestigefyllda universitet lämnat rapport om sina spännande upplevelser när det gäller att utveckla magnetiskt drivna transitfordon för projektet SpaceX Hyperloop.

För närvarande utför ImageMIT testkörningar vid SpaceX Hyperloop-tunnel i Kalifornien. Dessutom är många forskare världen över sysselsatta med försök att skapa nya system för snabba masstransporter. Elon Musk, som är teknisk entreprenör, är på väg att skapa fordonsliknande kapslar, som kan transportera passagerare och last med höga hastigheter.

Musk, som är grundaren och tillika medgrundaren till flera innovativa företag, inklusive Tesla (premium elbilar), SolarCity (solenergi) och PayPal (online betalningsportal) - har även initierat Hyperloop-projektet inom ramen av sitt företag, SpaceX.

Även om SpaceX ursprungligen etablerades för att utforska tillverkning och transport av flyg och rymdfart, med det yttersta målet att möjliggöra kolonisering av andra planeter, har Musk medgett att utnyttjandet av flygteknikernas kompetens kan även bidra till att revolutionera marktransporter och leda till skapandet av Hyperloop.

Hyperloop-konceptet går ut på att kapselliknande fordon färdas med mycket höga hastigheter genom ett rör.  Dessa snabba kapslar ska utgöra ett säkert, bekvämt och miljövänligt alternativ till flyg, järnvägstransporter och bilar. De kommer att använda sig av kraftkällor som inte är beroende av fossila bränslen.

Det etableras flera Hyperloop- koncept runt om i världen och 2015 lanserade Musk en tävling för att uppmuntra de bästa internationella studentgrupperna till att ”överskrida vetenskapens gränser och utveckla idéer” om hur dessa kapslar, som Musk kallar för pods, skulle kunna fungera.

Två sådana välkända universitet - Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA) och nederländska Tekniska Högskolan (TU Delft), deltog i den första fasen av en tävling i januari 2017 med sina prototyper vid en Hyperloop teststräcka i Kalifornien.

Teamen fick visa att deras fordon förmådde accelerera säkert med hastigheter upp till 250 km i timmen och stanna i viloläge utan att krascha. Båda lagen använde magnetisk levitation som deras framdrivningsmetod.

Max Opgenoord, en doktorand som forskar transonisk aeroelasticitet (interaktionen mellan aerodynamiken och flygplans strukturella dynamik) var projektledare för MIT Hyperloop-teamet.

- Det var en spännande körning. Före tävlingen, visste ingen hur en Hyperloop pod skulle se ut, så vi fick en otrolig designfrihet. Och nu, nästan två år senare, bevisade vi att ett Hyperloop-fordon kan byggas. Levitationen var definitivt den mest utmanande delen av projektet, för det fanns så många alternativ, berättar Opgenoord.

Som en del av tävlingen stadgade reglerna att deltagare från olika studieområden som teknik, teknik, tillverkning och företagsledning skulle kooperera med varandra. Musk hade insett att för att innovativa idéer skulle utmynna i ett realistiskt förslag i form av hypersnabb masstransitering skulle det krävas en praktisk och heltäckande anpassning.

Edouard Schneiders, en fysikstudent och medlem av TU Delfts tävlingsteam, sade att ”det var väldigt spännande att delta i denna tävling. Atmosfären var nästan extatisk”.

- Hyperloop-fordonet är extremt snabbt och effektivt. Det kommer att ha enorma sociala och ekonomiska konsekvenser samtidigt som utsläppen minskas kraftigt, förklarade Schneiders.

ImageA-medlem i TU Delft-laget utförde slutliga justeringar av fordonet före testkörningen.

- Transporten har inte utvecklats väsentligt sedan Boeing 747:s första prototyp och uppkomsten av MagLev-tåget 1970. Transportindustrin måste utvecklas och leta efter helt nya lösningar som Hyperloop för att uppnå verkligt nya effekter, sade Schneiders.

Experterna från SpaceX och Tesla, bedömde tävlingsbidragen tillsammans med ett antal universitetsprofessorer. TU Delft Hyperloop-lag vann första övergripande priset, medan MIT:s Hyperloop vann priset för säkerhet och tillförlitlighet.

 

Källa: CWIEME