MP vill se fler stationslägen i Stockholmsregionen  

Malin Karlsson (MP) trafikpolitisk talesperson. Foto: Fredrik Hjerling

Miljöpartiet vill att fler ska få nära till en station. Att öppna en pendeltågsstation vid Solvalla där det ska byggas mycket bostäder är ett exempel. ”Det är självklart om fler ska åka kollektivt” säger Malin Karlsson (MP) trafikpolitisk talesperson, i ett pressmeddelande från partiet.

Miljöpartiet har varit med och fattat viktiga beslut om utbyggnad av ny kollektivtrafik i länet. Det är bra, men räcker inte. Ska fler åka kollektivt och biltrafiken minska måste vi utveckla den nuvarande kollektivtrafiken så att fler får nära till en station eller hållplats. Miljöpartiet kommer i sin budget att presentera en rad förslag på det.

- Att öppna en pendeltågstation vid Solvalla är ett exempel på hur vi kan få fler att åka kollektivt samtidigt som det stimulerar bostadsbyggande, säger Malin Karlsson
- Människor vill leva hållbart och ha nära till en hållplats. I Solvalla planeras mer än 1500 bostäder med tillhörande skolor, handel och vårdcentral, säger Malin Karlsson. 

En pendeltågstation vid Solvalla ger möjligheter till smarta resvägar när tvärbanans Kistagren finns på plats. Det blir en viktig tvärförbindelse som ger resenären förbättrade bytesmöjligheter. Miljöpartiet vill inte bara utreda möjligheten vid Solvalla utan också i Högdalen.

-Det är viktigt att ta tag i stationen vid Solvalla redan nu. Vi har sett för många exempel där bostadsområden byggs klart, människor flyttar in men att kollektivtrafiken inte är på plats. Då tvingas fler välja bilen och inrättar sitt liv efter den, säger Malin Karlsson.

I och med upprustningen av Roslagsbanan är det också aktuellt att utreda en förlängning från Kårsta till Rimbo. Det skulle kunna ge en tidsvinst på sju minuter jämfört med dagens bussresor till Stockholm och det kan locka bilister över till kollektivtrafiken.

Miljöpartiet vill också se nya uppgångar i tunnelbanan. Därför vill vi se en utredning som tittar på var det skulle vara mest lämpligt. Zinkensdamm och Telefonplan är till exempel två stationer som idag bara har en uppgång, men som kan behöva ha två. Det handlar om framkomlighet men även om säkerhet vid eventuell utrymning.

Det finns ett ännu snabbare sätt att ge människor närmare till station. Miljöpartiet vill öppna de nedgångar i tunnelbanan som alliansen stängt vissa tider på dygnet. Det handlar till exempel om Hjorthagen och Hökarängen. Stängda sekuntärentréer innebär problem för bland annat synskadade och de med nedsatt rörlighet, och tvingar resenärer till otrygga omvägar. Vi satsar därför medel för att dessa entréer ska vara öppna under hela trafikdygnet.

Fler sekundärentréer bidrar till, utöver ökad tillgänglighet, möjligheten till ökad bostadsbyggande.
-Vi kan inte stänga dörrarna för resenärerna i ett växande Stockholms län. Och de här uppgångarna kan öppnas redan imorgon, säger Malin Karlsson.

Miljöpartiets förslag för att fler ska få nära till stationen:
* Utred möjligheten att öppna pendeltågsstationer vid Solvalla och Högdalen
* Utred möjligheten att öppna fler uppgångar på befintliga t-banestationer som idag bara har en uppgång. Zinkensdamm och Telefonplan är två tänkbara alternativ
* Se till att de uppgångar i tunnelbanan som inte är öppet hela trafikdygnet är det. Det handlar till exempel om Hjorthagen och Hökarängen.