Arriva förstärker spårvagnstrafiken i Stockholm med buss

Foto: Arriva

Nyligen upptäcktes ett problem med bromsarna på en spårvagn av typen A35. Arriva beslöt därmed att ställa samtliga 14 spårvagnar av denna typ i väntan på felsökning och åtgärdsplan. Problemet visade sig senare vara kopplat till körspaken, och Arriva samverkar nu med SL och vagntillverkaren för att hitta en snabb och säker lösning. Det skriver Arriva i ett pressutskick.

Här redovisar Arriva-koncernen vad som har hänt och vilka åtgärder som har satts in för att lösa den nuvarande vagnbristen.

Detta har hänt:
Fredagen den 16 mars fick en spårvagn av typen A35 bromsproblem. När spårvagnen på morgonen skulle stanna vid Johannesfred upplevde spårvagnsföraren att driftbromsen inte tog som vanligt. Spårvagnsföraren nödbromsade spårvagnen omedelbart och kunde därför stanna på avsedd plats. Trafikledningen kontaktades omedelbart, spårvagnen utrymdes och togs omedelbart in till hallen vid Johannesfred. 
Händelsen anmäldes till säkerhetsjour, Arrivas ledning och Transportstyrelsen. Arrivas tekniker undersökte den aktuella spårvagnen och tillsammans med Arrivas ledning beslöts det att ställa samtliga 14 spårvagnar av typ A35 tills felorsaken hittades. Fyra spårvagnar kördes med den aktuella vagntypen vid händelsen och dessa togs in till hallen omedelbart och byttes ut till spårvagnar av den äldre modellen (A32).

Det finns 37 spårvagnar av typ A32 och 14 av typ A35. För Tvärbanan går det åt 38 spårvagnar och på Nockebybanan sex spårvagnar, vilket gjorde att det uppstod en akut vagnbrist på vardagar. Fyra spårvagnar på Tvärbanan rullade därför med enkelvagn mot normalt två vagnar.

Detta händer nu:
Arriva och SL samverkar med vagntillverkaren som ska hitta en lösning på problemet med körspaken. Vagntillverkaren håller på att ta fram en handlingsplan och en temporär lösning för vagntypen så den snarast möjligt kan åter trafiksättas med samma bibehållna höga säkerhet i alla funktioner.

Så här förstärks trafiken:
Under rusningstid måndag till fredag förstärks Tvärbanan med bussar Mårtensdal -Sickla eftersom en del av enkelvagnarna blir så pass sena att de måste vändas i Mårtensdal för att inte ge ännu större konsekvenser i trafiken.
För Nockebybanan ersätts en spårvagn med buss i morgonrusningen klockan 07:12-08:19.