Nedräkning för Crossrail

Visionsbild över stationen Canary Wharf, strax öster om Londons citykärna. Här har tidigare bedrivits hamnverksamhet, men är numera ett affärsdistrikt som bland annat hyser Londons högsta skyskrapor. Bild: Crossrail
Visualisering av stationen Whitechapel med föreslagen överbyggnad. Bild: Crossrail
Visualisering av en av flaggskeppsstationerna, Canary Wharf, på Elizabeth line. Bild: Crossrail
Stationerna får plattformsdörrar och samtliga har plant insteg till tågen. Bild: Crossrail

Pendeltågssystemet Crossrail, eller Elizabeth line som järnvägssträckan kommer heta efter trafikstart, är nu till 80 procent färdigbyggd. Europas största infrastrukturprojekt kommer att innebära att mer än 1,5 miljoner Londonbor hamnar på mindre än 45 minuters pendlingsavstånd till de centrala delarna av staden.  Kortare restider är också den största förväntade samhällsvinsten av detta mångmiljardprojekt, då pendelavstånd anses ha avgörande betydelse för tillväxt och sysselsättning i huvudstadsregionen.

Med Crossrail kommer järnvägskapaciteten i centrala London öka med 10 procent, vilket är den största utbyggnaden av järnvägssystemet sedan andra världskriget. Minskad trängsel, ökad komfort och, som sagt, kortare restider blir sannolikt de mest påtagliga effekterna av Crossrail.

Jämförelse med Citybanan
Crossrail kan jämföras med Citybanan, som också det är en pendeltågsutbyggnad som har som mål att öka spårkapaciteten och korta restiderna. Men på en viktig punkt skiljer sig projekten åt: Crossrail har i första hand Storlondons bästa i sikte medan ett av de viktigaste målen med och bakgrunden till Citybanan är att bygga bort flaskhalsen vid Stockholms centralstation, den så kallade ”getingmidjan”, vilket kommer att vara till nytta för tågtrafiken i hela Sverige. Dessutom har Crossrail nästan tio gånger så stor budget som Citybanan, 16 miljarder pund jämfört med Citybanans drygt 16 miljarder kronor.

Sprawl
Enligt EU:s miljömyndighet präglas Londons utkanter av en av Europas högsta nivåer av sprawl, en stadsbyggnadsterm som betyder stadsutglesning. Intressant nog har Skandinavien några av Europas lägsta spraw-nivåer enligt samma källa. Crossrail kan, om inte minska företeelsen, så åtminstone motverka att den förstärks.  När London nu håller på att förlora sin tätposition som Europas finansiella centrum och internationella företag flyttar personal till kontor på kontinenten - som en följd av Brexit - kan de stora förbättringarna av kollektivtrafiken fungera som en välbehövlig vitamininjektion.

Välbevakat projekt
I åtta år har byggnadsarbeten pågått i och runt London för Crossrail. Första spadtaget togs den 15 maj 2009 vid tågstationen Canary Wharf. I december 2018 är det dags för det första tåget att rulla ut på banan.
Crossrail är inte bara ett infrastrukturprojekt i kolossalformat - det måste också vara ett av världens mest välbevakade och väldokumenterade projekt.  Man kan se hur projektet framskrider på webcam och i sociala medier och på Crossrails hemsida görs frekventa statusuppdateringar av projektet. Steg för steg har Crossrail dokumenterats från det att de första tunnelborrmaskinerna anlände -  till det spektakulära besöket av drottning Elizabeth II nere i en tunnel då det officiellt meddelades att Crossrail kommer att byta namn till Elizabeth line.

42 kilometer järnvägstunnlar
Crossrail är framför allt ett tunnelprojekt, som sådant Europas just nu största. Man har borrat 42 kilometer järnvägstunnlar och ytterligare 14 kilometer omstignings- och stationstunnlar. Under de senaste tre åren har åtta gigantiska tunnelborrmaskiner varit i arbete och drivit fram tunnlarna djupt ner under marken, som mest 40 meter.

Arkeologiska utgrävningar
I tunnlarnas spår har ett stort antal arkeologer haft fullt sjå att ta vara på omkring 10 000 fynd på 40 fyndplatser. Bland annat har en massgrav blottlagts från när pesten härjade i London 1665, en fyndplats som ger en unik inblick i hur man begravde de döda. De äldsta fynden man gjort är 50 miljoner år gamla bärnstensbitar.

Stationsutformningar på museum
Utgrävningarna är så omfattande att de redan gett upphov till en rik flora trycksaker. Vissa inriktar sig bara på en enda fyndplats, till exempel en bok helt ägnad åt Londonområdena Clerkenwell and Smithfield från förhistorien fram till idag. Ett urval med 500 av de mest intressanta fynden finns att beskåda på Museum of London i Docklands. Ett annat museum, London Transport Museum, visar samtidigt hur de nya stationerna ser ut och Crossrails konstnärliga utsmyckningar.

Landmärken
Crossrail löper i en öst-västlig riktning och knyter samman Reading och Heathrow i väst med Shenfield och Abbey Wood i öst. Banan passerar 40 stationer, varav 10 är nybyggda. De nya stationerna har utformats som spektakulära landmärken. Tanken är att de ska ”fungera som katalysatorer för förnyelse och påverka hur människor upplever staden och dess förorter”. Även de befintliga stationerna byggs om och plattformarna förlängs för att i framtiden kunna ta emot 240 meter långa tåg. De tåg som kommer att börja trafikera Crossrail blir dock 200 meter långa med kapacitet för 1500 passagerare. Stationer utformas med plattformsdörrar i glas och samtliga har plant insteg till tågen.

Nya tåg
Tågen byggs av Bombardier på en fabrik i Derby i England. Man kommer att kunna röra sig fritt mellan vagnarna, som förses med bekvämligheter som luftkonditionering, Wi-Fi och 4G samt trafikinformation i realtid. Totalt 66 sådana tåg kommer att rulla ut på Elizabeth line, som Crossrail byter namn till efter trafikstart.
Tillverkade av lättviktsmaterialet aluminium kommer tågen kunna drivas med 30 procent mindre elanvändning än standardtåg. Tågen är också särskilt utformade för att vara energieffektiva. Maxfart blir 140 kilometer i timmen.

 

Plattformsdörrar installeras
Tunnelarbetena är nu avslutade, men en hel del arbeten återstår på spåren. Från och med februari har glasade plattformsdörrar börjat installeras på åtta av de nya underjordiska stationerna. Samtidigt testkörs de nya tågen på en tågdepå i Ilford. Till sommaren ska alla spårarbeten inne i tunnlar vara klara så att man under hösten ska kunna slå på strömmen i tunnlarna för att testköra tågen i skarpt läge.

Fakta:
Crossrails sträckning

Fem dubbelspåriga tunnlar om sammanlagt 21 kilometer byggs för Crossrail. Dessa är:
• Från Royal Oak till Farringdon väst (Drive X) - 6,4 kilometer
• Från Limmo till Farringdon öster (Drive Y) – 8,3 kilometer 
• Från Pudding Mill Lane till Stepney Green (Drive Z) - 2,7 kilometer 
• Från Limmo till Victoria Dock Portal (Drive G) - 0,9 kilometer 
• Från Plumstead till North Woolwich (Drive H) -  2,6 kilometer 
Tunnelmynningar byggs på fyra platser: Royal Oak, Pudding Mill Lane, Victoria Dock, North Woolwich och Plumstead.

Text: Simon Matthis