Green Cargo får fortsatt förtroende av Ahlstrom-Munksjö

Foto: Green Cargo

Från Billingsfors till Varberg och Falkenberg rullar åtta av Green Cargos vagnar varje vecka med rundvirke på uppdrag av Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors. Slutdestination för virket är Maa Såg utanför Ullared. ”Tack vare Green Cargos vagnslastnätverk kan vi frigöra kapacitet för rundvirkesbilarna som nu kan koncentrera sig på transporterna från närområdet till Ahlstrom-Munksjö verksamhet i Billingsfors”, säger Göran Hansson, Virkesinköpare, Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors

– Vi är glada för Ahlstrom-Munksjö förfrågan och att vi snabbt och smidigt kunde lösa transportbehovet via Green Cargos vagnslasttjänst. Tack vare vår lokala produktionspersonal på plats i Varberg kunde vi också ta fram en flexibel lösning för kunden som innebär att transporterna alterneras mellan Varberg och Falkenberg. Detta innebär en kostnadseffektivitet i sista transportsträckan som kompletteras med lastbil fram till Maa såg, säger Malin Gustafsson, säljare Green Cargo.

I området där Maa Såg ligger är det hård konkurrens om det virkesslag de har behov av. Bland annat tog stormen Gudrun mycket skog som ännu inte har växt upp. Tillgången på sågvirke är bättre i Mellansverige och därför har samarbetet mellan Ahlstrom-Munksjö och Maa såg med att byta virke sinsemellan kommit till.

– Tack vare Green Cargos vagnslastnätverk kan vi frigöra kapacitet för rundvirkesbilarna som nu kan koncentrera sig på transporterna från närområdet till Ahlstrom-Munksjö verksamhet i Billingsfors. Det blir också en mycket mer hållbar transportlösning med järnväg på den långa sträckan, säger Göran Hansson, Virkesinköpare, Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors.

Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors tillverkar 65 000 ton massa per år. Virkesavdelningen köper in ved som används till massaproduktionen. Produktionsavdelningen består av tre delar; massaproduktion, pappersproduktion och konvertering. Den 1 april 2017 fusionerades Ahlstrom-Munksjö och skapade en global ledare inom hållbara och innovativa fiberbaserade lösningar.

Maa Sågs produktion förbrukar 80 000 kubikmeter per år, och utgörs till 90 procent av gran. Företaget bygger på att köpa virke från lokala skogsägare och leverera kundanpassade produkter inom Sverige, Europa och Mellanöstern. Femtio procent av deras orderstyrda produktionsvolym säljs i Sverige, företrädesvis till bygghandeln.