Hon är ny ordförande för Mälardalsrådet

Erika Ullberg om Mälardalsrådets väg framåt, Mälartinget 2017. Foto: Mälardalsrådet

Socialdemokraternas gruppledare i Stockholms läns landsting Erika Ullberg (S) har valts till ny ordförande för Mälardalsrådet. Hon tillträder omgående och kommer att leda arbetet för ökad samverkan kring kompetensförsörjning, innovationsfrämjande, samt trafikinfrastrukturfrågor i Stockholm-Mälarregionen.

– Jag känner mig hedrad och glad över att ha blivit vald till Mälardalsrådets ordförande, samverkan stärker konkurrenskraften. I vår växande Stockholm-Mälarregion samarbetar län och kommuner för att vi ser nyttan av det, säger Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Erika Ullberg efterträder Erik Langby (M) som ny ordförande. Hon valdes under konferensen Mälartinget som samlar kommuner och beslutsfattare från hela Stockholm-Mälarregionen.

Hon är sedan 2014 oppositionslandstingsråd med ansvar för finans och styrning, samt gruppledare för socialdemokraterna i Stockholms läns landsting. Erika Ullberg är i grunden statsvetare och har tidigare arbetat som kommunikationschef på Energigas Sverige.

– Vi lär av varandra och driver tillsammans framtidsfrågor kring exempelvis infrastruktur, utbildning och kompetensförsörjning. Jag ser fram emot att vi gemensamt fortsätter utveckla det storregionala samarbetet, säger Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

På Mälartinget firades också 25-årsjubileum för Mälardalsrådet, som sedan 1992 har arbetat med storregional samverkan och utveckling. Under dessa år har Mälardalsrådets medlemmar bland annat säkrat medfinansiering av Citybanan och tagit fram systemanalysen En Bättre Sits, med konkreta förslag för hur regionen ska kunna möta ökad befolkningstillväxt.