Helsingfors Västmetro hotas av nya förseningar

Metrostationen Idrottsparken, en av Västmetrons stationer i Esbo väster om Helsingfors. Byggnaden ska se ut så. Foto: Wikipedia

Helsingforsregionens trafik HRT förbereder sig på ytterligare förseningar i byggandet av västmetron. HRT:s styrelse beslöt i dag att ge sin vd befogenheter att köpa ersättande kollektivtrafik fram till sommaren 2018.

Befogenheterna beviljades eftersom västmetrobolaget ännu inte meddelat när metron kan tas i bruk. 

Samtidigt fortsätter Västmetrons skadeståndshärva. Byggbolaget YIT:s krav på skadestånd på fyra miljoner euro av Västmetrobolaget förkastades på torsdagen av Esbo tingsrätt. YIT:s krav handlade om att Västmetrobolaget gett felaktig information om entreprenaden.

YIT byggde mellan åren 2011 och 2014 metrostationen i Ängskulla i Esbo. Bolaget byggde både stationshallen och själva metrotunneln.

Skadeståndskravet handlade om att YIT ansåg att Västmetrobolaget gett felaktig information om kvaliteten på berget, vilket påverkade YIT:s anbud.

Arbetet blev mycket dyrare än YIT hade tänkt sig.Tingsrätten konstaterar ändå att en stor del av berget inte hade undersökts på förhand, vilket YIT som en professionell entreprenör borde ha förstått. Rätten tog fasta på att det i avtalet mellan parterna fanns villkor om ersättningar vid eventuella förändringar. YIT:s skadeståndskrav förkastades därför i sin helhet.

Tingsrätten tog också ställning till förseningen av arbetet. Hade YIT rätt till tilläggstid för att berget var av annan kvalitet än väntat? Enligt rätten hade YIT rätt till en månads tilläggstid men på grund av olika misstag försenades arbetet med två månader. Därför måste YIT betala 390 000 euro till Västmetrobolaget.