VR Track förnyar underhållsåtagandet på Mitt- och Ådalsbanan

VR Track Swedens underhållssområde omfattar Mitt- och Ådalsbanan, sträckorna Sundsvall-Storlien, Bräcke-Långsele och Långsele-Sundsvall. Foto: VR Track Sweden.

VR Track Sweden har genom kontrakt med Trafikverket utfört drift och underhållstjänster på Mitt- och Ådalsbanan, sträckorna Sundsvall-Storlien, Bräcke-Långsele och Långsele-Sundsvall, sedan 2011. Uppdraget har efter en inledande femårsperioden förlängts med två optionsår och löper till och med maj månad 2018.

Under vintern 2017 har anbudstävlan för nästkommande drift och underhållsavtal av anläggningen pågått och den 11 april offentliggjorde Trafikverket att VR Track Sweden vunnit denna tävlan och återigen tilldelats kontraktet. Nu har Trafikverket tilldelningsbeslut vunnit laga kraft och VR Track Sweden och Trafikverket tecknar formellt avtal för drift- och underhåll av Mitt- och Ådalsbanan för perioden 2018 till 2023 plus två optionsår.

VR Track Sweden är en snabbt växande järnvägsentreprenör som bygger och underhåller järnväg från Abisko i Norr till Eslöv i Söder. Företaget har specialiserat sig på teknikslag som ban, el, signal och tele. VR Track Sweden ingår i den finska VR Group koncernen med erfarenhet och kompetens i järnvägsbranschen sedan flera generationer. Med en stor egen maskinpark och egna järnvägstekniker bidrar VR Track Sweden till järnvägsunderhåll även i Sverige.