Transportvolymerna ökar för Green Cargo

Foto: Green Cargo (arkivbild)

Har tecknat nya transportavtal till ett kontraktsvärde om 225 miljoner kronor

Green Cargos nettoomsättning ökade med sju procent och uppgick till 1099 miljoner kronor(1027). Koncernens resultat för det första kvartalet 2017 förbättrades med 22 miljoner kronor jämfört med samma period förra året och uppgick till -2 miljoner kronor. Resultatet påverkas positivt av en engångsintäkt kopplad till företagets fastighet i Eskilstuna men påverkas negativ av fortsatta etableringskostnader i Norge. Transportvolymerna fortsätter att öka och blev fyra procent högre än för första kvartalet förra året.

Green Cargo startade det nya året positivt genom att under kvartalet teckna nya transportavtal till ett kontraktsvärde om 225 miljoner kronor. Bland annat tecknades avtal med Maersk, Moelven och BillerudKorsnäs. Den svenska verksamheten har förbättrat sitt resultat och rörelsen i Norge har en ökande tågfyllnad med hög punktlighet.

– Utvecklingen under det första kvartalet visar tydligt att Green Cargo är på rätt väg. Nya affärer, höga säkerhetssiffor och kundnöjdheten som ligger på den högsta nivån sedan de veckovisa mätningarna började är tydliga tecken på detta. Att vi dessutom nådde en överenskommelse med de fackliga organisationerna kring förändrade arbetstider är mycket glädjande och utgör en viktig del i vårt arbete mot förbättrad lönsamhet, säger Green Cargos vd Jan Kilströ