”Sverige åter på banan i lastsäkringsfrågorna”

Foto: Christer Wiik

En av de olösta frågorna efter att järnvägstrafiken avreglerades i praktiken runt millennieskiftet var arbetet med lastsäkring. Problemet håller nu på att lösas genom att Branschföreningen Tågoperatörerna (BTO) tar ett helhetsgrepp för säker och effektiv lastsäkring på järnväg. Det skriver Håkan Sjöström, säkerhets- och kvalitetschef på Green Cargo på bolagets bloggforum ”Hållbar logistik”.

BTO skapar en förvaltningsmodell för lastsäkring i järnvägssverige och på det sättet tar vi ett stort steg för att de företag som transporterar gods på järnväg ska kunna erbjuda sina kunder effektiva och anpassade lösningar för lastsäkring som uppfyller de höga säkerhetskraven som krävs i järnvägssystemet.

Modellen innebär i praktiken att BTO skapar en grupp där godstransportörer, entreprenörer som arbetar med järnväg och Trafikverket deltar. Gruppens syfte är att samordna och utveckla regler för lastsäkring.

Det finns många fördelar med den nya modellen och några är att:
* Vi kan nu gemensamt i branschen anlita sakkunskap med hög kompetens för att ta fram och verifiera lastsmetoder för befintliga och kommande godsslag och fordon
* Vi kan vara en aktiv part i utveckling av de internationella lastreglerna som Internationella järnvägsunionen (UIC) tar fram. Det är nog så viktigt för de svenska exportföretagen
* Vi kan erbjuda näringslivet att delta i utveckling av nya och effektiva lastmetoder och utrustning
* Vi kan involvera även Trafikverket och spårentreprenörer i samarbetet för att säkerställa bra metoder för lastsäkring av transporter i samband med spårarbeten

Den här lösningen har komma till genom ett enträget arbete från flera goda krafter inom BTO, berörda järnvägsföretag, Transportindustriförbundet och Trafikverket. Men även Näringsdepartementet har visat intresse för frågan och skjuter nu till ett startkapital via Trafikverket som bland annat ska finansiera en konsult som stöttar i inledningsfasen av arbetet, målet är att göra ett grundarbete för en långsiktig stabil och innovativ utveckling inom lastsäkringsområdet.
Håkan Sjöström, Säkerhets- och kvalitetschef, Green Cargo