Green Cargo och Ovaka i fortsatt samarbete

Foto: Green Cargo

Green Cargo och Ovako har förlängt avtalen för Smeboxpendeln och Hälleforspendeln i ytterligare tre år. ”Vi är glada och stolta att Ovako fortsätter att välja oss som deras logistikleverantör” säger Bengt-Åke Johansson, kundansvarig säljare Green Cargo.

Med fem omlopp i veckan året runt rullar stålämnen i ena riktningen och skrot i andra för återanvändning i produktionen.
Det går gods i båda riktningar i Hälleforspendeln som går mellan Hofors och Hällefors och i Smeboxpendeln som går mellan Smedjebacken och Boxholm. Det skulle krävas mer än 10 000 lastbilstransporter per år för att ersätta dessa två tåglösningar. Avtalet omfattar även växlings- och vagnslasttjänster ut och in på Ovakos bruk.

- Tillsammans har vi löpande dialog för ständiga effektiviseringar och anpassningar till Ovakos behov och tillsammans med Ovako har vi tagit fram ett nytt koncept för lastbankar för att vagnarna bättre ska uppfylla de krav Ovako har, säger Bengt-Åke Johansson