Så kan Lunds Centralstation komma att se ut  

Ett av förslagen på Lunds nya centralstation. Bild: Belatchew
Bild: Henning Larsen
Bild: 3XN
Bild: Eldingoscarsson

Fyra arkitektkontor har nu lämnat sina förslag på hur Lunds nya stationshus kan komma att se ut. I början av juni beräknar Jernhusen och Lunds kommun att kunna presentera vilket eller vilka av förslagen som blir aktuella att arbeta vidare med. Det framgår av ett pressmeddelande från Jernhusen.

Det är ambitiösa förslag som vill knyta ihop staden och stationsområdet. Det nya stationsområdet kommer skapa en helt ny form av mötesplats för både resenärer och lundabor. 
Lunds nya centralstation ska ta form i området där den mittersta gångbron nu finns. Alla förslag har olika lösningar på hur stationen ska utvecklas på båda sidor om spåret och integreras med resten av staden genom en sammanhållen arkitektur.

– I förslagen finns många intressanta idéer på hur stationen och stationsområdet ska utvecklas tillsammans. Vårt mål är att få ett varierat och tryggt område med verksamheter som bidrar till att fler väljer kollektivtrafiken, säger Rolf Larsson, regionchef på Jernhusen.

I uppdraget till arkitektkontoren har det också ingått att skapa en helt ny miljö för resenärer, medborgare och besökare.

– Vi vill skapa en ny definition av vad en centralstation är – utöver stationens roll för resande vill vi också att det ska bli en mötesplats för både väntade och oväntade möten, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Nu kommer en särskild bedömningsgrupp med representanter från Jernhusen och Lunds kommun samt utomstående experter att utvärdera förslagen.