Företag från fem länder vill bygga Kalifornien höghastighetslinje

CHSRA kräver att sträckan genom Kalifornien byggs på ett sätt, som gör den attraktiv för passagerarna och minimerar samtidigt drifts- och underhållskostnader. Foto: CHSRA

Kaliforniens myndighet för höghastighetståg CHSRA har fått svar från fem länder på begäran om kompetensbevis för uppdraget om att hjälpa till med utveckling och förvaltning under höghastighetslinjens inledande fas.

Kontraktet kommer att tilldelas under sommaren 2017. Den vinnande operatören måste garantera att driftsperspektivet beaktas vid planering och i samband med upphandling av anläggningsarbeten, rullande materiel och övriga anläggningar, och se till att CHSRA planerar höghastighetssträckan på ett sätt, som gör den attraktiv för passagerarna och minimerar samtidigt drifts- och underhållskostnader.

Värdet för detta prestationsbaserade ETO-kontraktet uppgår till 30 miljoner dollar för den första fasen.

Den 4 april var deadline för inlämning av kvalifikationer. Följande intressenter har fram till dess inlämnat erforderliga dokument.

Kina HSR ETO Consortium

• China Railway International;

• Beijing Railway Administration;

• China Railway Eryuan Engineering Group;

• China Railway Corp.

DB International USA

• Deutsche Bahn International USA;

• Deutsche Bahn;

• HDR Inc.

FS First Rail Group

• Ferrovie dello Stato;

• Firstgroup;

• Trenitalia;

• Rete Ferroviaria Italiana

• CentoStazioni;

• Italferr;

• McKinsey & Co.

RENFE

• Renfe;

• Globalvia Inversiones;

• ADIF.

Stagecoach Group

• Stagecoach Group plc;

• Coach USA Administration Inc.