”Sträckan Hässleholm-Lund prioriterad”

Visionsbild av en ny höghastighetsstation vid Hässleholm C. Bild: Hässleholms kommun

Nyligen besökte infrastrukturminister Anna Johansson (S) Lund. Med sig hade hon glada besked för Hässleholms kommun: Nästa prioriterade sträcka för höghastighetståg blir Lund-Hässleholm. Det rapporterar Hässleholms kommun. 

- Ett viktigt fokus för regeringens samhällsbygge är satsningar på järnvägen. Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Första sträckan i ett tänkt höghastighetssystem är Ostlänken mellan Järna – Linköping. Nu presenterar vi nästa tänkta sträcka: Lund-Hässleholm. En järnvägssträcka som både är viktig i sig själv och som en del i ett framtida höghastighetssystem, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Trafikverket ska redovisa förslaget till nationell plan senast den 31 augusti 2017. Prioriteringen från regeringen innebär att byggandet av ny stambana för höghastighetståg kan starta redan när ny nationell trafikplan beslutats 2018. Mellan perioden 2018-2029 kommer alltså en ny stambana att byggas mellan Lund och Hässleholm.

- Beskedet från regeringen idag är mycket glädjande. Det visar att vårt hårda arbete i Hässleholm och Skåne har lönat sig. Vi har länge jobbat med att visa på nyttan med byggstart Lund-Hässleholm, säger Lena Wallentheim (S), oppositionsråd i Hässleholms kommun.

Förberedelser pågår sedan något år tillbaka för att bygga en ny järnväg för höghastighetståg och snabbtåg i Sverige. Sedan tidigare är förslaget att stambanan ska dras genom centrala Hässleholm med en helt ny höghastighetsstation. Satsningen innebär att flera tusen nya bostäder kan byggas i stationsnära läge. Det förväntas också stora samhällseffekter såsom ekonomisk tillväxt och hållbara transporter.