"Ett finskt höghastighetståg kan få fart på exporten"

Franska höghastighetståget TGV Duplex färdas genom Rhonedalen. Foto: Alaric Favier

Finlands konkurrenskraft skulle få en knuff framåt om trafikinfrastrukturen utvecklas, uppskattar planeringsföretaget WSP Finland i sin utredning.

– Om de höghastighetståg som planeras i Sverige tas i bruk också i Finland så skulle en tågresa från Helsingfors till Tammerfors ta en timme, till Karleby 2,5 timmar och till Uleåborg 3,5 timmar. Det skulle också behövas ett en timmes tåg till Åbo, säger WSP:s direktör Jorma Mäntynen i ett pressmeddelande.

Konkurrenskraften kan förbättras bland annat genom att få bort proppar på många banavsnitt. Det skulle till exempel vara motiverat att bygga en bana med stor kapacitet hela vägen mellan Helsingfors och Uleåborg. En utveckling av bannätet skulle förbättra inte bara godstransporterna utan också passagerartrafiken.

Utredningen, som gäller också väg- och flygtrafiken samt hamnarna, har beställts av Trafikverket och olika intresseorganisationer.