Green Cargo om nya intermodala satsningar

Foto: Green Cargo

Green Cargo genomför en långsiktig satsning på intermodala transporter med en lösning som riktar sig till rederiernas stora volymer av containrar med gods som ankommer till hamnen. Sedan årsskiftet har lösningen med Eskilstuna som hubb varit i drift. Från Göteborgs hamn rullar åtta tåg per vecka till Mälarstaden. Det skriver Green Cargo i ett pressmeddelande.

Göteborg lastas containrarna över till bolagets tåg för att transporteras vidare till Eskilstuna som vi använder som en hubb. Denna lösning gör det möjligt för rederier att fortsätta transportera sina gods med järnväg till och från Göteborgshamn.

I Eskilstuna fördelas godset för vidare transporter, tre till fyra gånger i veckan till Gävle, Stockholm, Södertälje respektive Norrköping. På slutdestinationerna vänder transporterna och går tillbaka till Göteborg via Eskilstunahubben.

I Eskilstuna finns Green Cargos vagnsverkstad som tryggar driftsäkerheten och en vagndepå som gör det möjligt att anpassa kapaciteten efter volymer. Det möjliggör att antalet tomvagnar i omlopp minimeras och kostnaderna kan hållas nere. Kunderna får också tillgång till ett omfattande transportnätverk, vilket gör det möjligt att skräddarsy transporterna.

– Vår hubblösning gör att vi kan erbjuda effektiva och punktliga transporter mellan hela Mälardalen och Göteborg, säger Green Cargos Försäljnings- och kundservicedirektör, Richard Kirchner. Sedan starten har vi levererat med hög kvalitet och punktlighet. Strejken i Göteborgs hamn har inte hindrat oss att utöka vårt intermodala erbjudande. Vi kommer snarare att utöka antalet tåg från april.