Transportoperatörer från 17 länder konfererade om digitalisering

Marc Schaffert, försäljningschef och IVU:s platschef i Schweiz presenterade företagets senaste produkter vid IVU Traffic Technologies 29:e användarforum i Berlin. Foto: IVU.

Digitaliseringen och dess effekter för transportsektorn samt senaste utvecklingen inom kollektivtrafiken var huvudämnen när 500 deltagare från 17 länder träffades för 29:e gången på användarforum IVU Traffic Techologies AG:s årliga möte den 9 och 10 mars i Berlin.

Digitalisering i Tyskland är idag inte så självklar sak som man skulle kunna tro. En alldeles för stor del av befolkningen ställer sig skeptiska till ökad digitalisering inom arbetslivet.

Drygt 80 procent av tyskarna är skeptiska till digitaliseringen. Endast 16 procent är positiva och 52 procent tror att digitaliseringen ”förintar” arbetsplatser.

Acceptansen är fortfarande betydligt större i många andra västliga industriländer, som exempelvis Sverige och Finland.  Och det gäller även den tyska transportbranschen. Det finns alltså mycket att diskutera och många som ska övertygas när det gäller digitaliseringen.

Därför var det viktigt att flera av de aktuella trenderna i branschen presenterades utförligt och att deltagarna fick möjlighet att lära sig om sina kollegors erfarenheter. I år tog Frank Scholz, vd på DB Regio AG, på sig rollen som huvudtalare, när han välkomnade gästerna i Estrel Convention Center i Berlin.

I sin presentation betonade han vikten av att inrätta speciella IT- sektioner i branschföretagen i syfte att utveckla nya tidsenliga affärsmodeller inom transport.

Scholz nämnde tågbolaget DB Regio, som ett exempel hur integrerat digitalt system bidrar till att på resultatrikt sätt effektivisera en rad verksamhetsprocesser.

Introduktionen av Frank Scholz egna erfarenheter blev upptakten till två dagars diskussioner och inspirerande samtal.

Konferensens späckade och detaljrika program gav deltagarna en verkligt uttömmande bild om den aktuella digitaliseringen inom kollektivtrafiken i Tyskland och i hela världen. Ämnena varierade från integrerad resursplanering, om möjligheter för optimering och passagerarinformation hela vägen till e-biljetter och moderna check-in och check-ut-lösningar.

Talare från Nya Zeeland, Sverige, Belgien och Schweiz berättade om sina erfarenheter, som öppnade många deltagares ögon för de utmaningar som andra länder står inför. Dessa fora var speciellt välbesökta under de två dagar som konferensen pågick.

IVU:s ingenjörer presenterade även den senaste utvecklingen ifråga om företagets egna produkter, som visades upp i en pågående utställning. Deltagarna fick bland annat se hur man förbättrar kommunikationen mellan operatörer och personal samt integrerar dataöverföringen i det digitala operativa arbetsflödet. Dessa presentationer utgjorde, enligt flera deltagare, de definitiva höjdpunkterna på årets upplaga.

- Vi är mycket glada över att se att vårt användarforum åtnjuter så stor popularitet i branschen. De många diskussionerna som vi upplevde visade att deltagarna tar gärna emot vårt erbjudande om att ingå ett öppet meningsutbyte. Med tanke på mer än 40 års erfarenhet, kan IVU betecknas som en pionjär inom digitalisering. Våra gäster och kunder uppskattar vår kompetens, vilket understryks framförallt genom antalet besökare, vilket ökar för varje år, sade Martin Müller-Elschner, VD för IVU Traffic Technologies AG.