Bärgningsarbeten på Västra stambanan

Station Töreboda på Västra stambanan. Foto: Wikipedia

Under morgonen den 13 mars, spårade ett arbetsfordon ur på Västra stambanan, mellan Skövde och Töreboda. Detta har påverkat tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg, då många tågturer antingen har letts om via Hallsberg och Nässjö, alternativt ersatts av buss.

Under förmiddagen ska bärgningen av arbetsfordonet vara genomförd och enligt en första prognos från Trafikverket, så ska trafiken kunna sätta igång igen vid tiotiden på förmiddagen. Men myndigheten kan inte spika ett definitivt klockslag, på grund av osäkra tidsprognoser vad gäller efterarbetet.