Snart stängs Tvärbanan av

Tvärbanan mellan Gullmarsplan och Hammarby sjöstad. Foto: Christer Wiik

Tvärbanans båda grenar kopplas ihop och får enhetligt signalsystem. Därför stängs sträckan mellan Alvik och Sickla av från 25 mars till och med 1 oktober. Ersättningstrafiken sker med buss, vilket kommer att innebära längre restider.

Den som idag kommer från Sicklagrenen och ska vidare till Solna måste byta spårvagn i Alvik. Anledningen är att det är olika signalsystem på Tvärbanans båda grenar. Solnagrenens signalsystem upphandlades 2009, medan systemet på Sicklagrenen är äldre.

Under avstängningen byts det gamla signalsystemet på Sicklagrenen ut så att hela Tvärbanan får samma signalsystem. Det byggs också nya vändspår vid Mårtensdal, Årstaberg och Alviks Strand. Detta gör att det i framtiden blir möjligt att öka turtätheten från dagens 7,5 minuters trafik till 2,5 minuters trafik.

– Tvärbanan är en resenärssuccé som lockar alltfler resenärer och för att klara framtidens tillväxt av resenärer behöver vi öka kapaciteten, säger Fredrik Cavalli-Björkman, chef för Trafikförvaltningens trafikavdelning. Dessutom kan vi äntligen göra resan smidigare genom att koppla ihop de båda grenarna.

Under avstängningen slutförs också arbetet med Tvärbanans förlängning från Sickla udde till Sickla. Det ger en bytespunkt till Saltsjöbanan vilket gynnar resande från Nacka. Samtidigt passar Stockholms Stad på att göra två gång- och cykelvägar under banan mellan Valla torg och Linde och Trafikverket renoverar en bro vid Alvik.

Tvärbanans Solnagren, mellan Alvik och Solna station, stängs av mellan den 23 juni och 4 augusti 2017. Även där kommer spårtrafiken att ersättas med buss.

Medan Tvärbanan är avstängd kommer ersättningstrafiken att ske med buss 22B mellan ändhållplatserna Thorildsplan och Sickla. Bussarnas hållplatser kommer att ligga så nära Tvärbanesträckningen som möjligt, men anpassningar måste ske till de gator där bussarna kan köra. Under morgon- och eftermiddagsrusning körs förstärkningsbuss 22X mellan Liljeholmen och Årstaberg.

De flesta resenärer åker kortare sträckor med Tvärbanan, men de måste räkna med fördubblad restid med ersättningsbussen. Mellan Alvik och Thorildsplan hänvisas resenärerna till tunnelbanan.