Amtraks VD kräver omfattande modernisering av USA:s järnvägar

Amtraks VD och koncernchef Wick Moorman under en utfrågning inför amerikanska senatens Underutskott för transporter på land och till sjöss. Foto: Amtrak

Under en utfrågning inför amerikanska senatens underutskott för transporter på land och till sjöss om infrastruktur och säkerhet, krävde Amtraks VD och koncernchef Wick Moorman en ny era av investeringar i Amtraks infrastruktur, rullande materiel och i stationer.

Under en utfrågning inför amerikanska senatens underutskott för transporter på land och till sjöss om infrastruktur och säkerhet, krävde Amtraks VD och koncernchef Wick Moorman en ny era av investeringar i Amtraks infrastruktur, rullande materiel och i stationer.

Åtgärderna är enligt Moorman, avgörande för verksamheten och persontrafikens framtida tillväxt på järnvägen.

- Det är hög tid att börja investera i våra åldrande materiella tillgångar. Mer än någonsin, kommer vår nation och den resande allmänheten att behöva lita på Amtrak när det gäller om mobilitet, men framtiden för Amtrak beror på huruvida vi klarar av att tillverka nya vagnar, lokomotiv och bygga broar, tunnlar, stationer och annan infrastruktur som tillåter oss att möta dessa ökade krav, förklarade Moorman.

Moorman konstaterade att under 2016 uppnådde Amtrak ett rekord ifråga om tågresor. Över 31 miljoner passagerare använde sig av företagets tåg och biljettintäkterna steg till 2,2 miljarder dollar.

- Jag är säker på att vi kan bli ännu bättre genom att obevekligt förbättra vår säkerhetskultur. Nu måste vi modernisera och uppgradera våra produkter och stärka vår operativa effektivitet och projektleveranser, underströk Moorman.

Enligt honom består Amtraks uppgift av att leverera tjänster och bedriva nätverket på ett sätt, som övertygar huvudintressenterna, nämligen kongressen och regeringen, att tro på investeringarnas stora värde och betydelse.

För att kunna genomföra detta måste Amtrak, enligt Moorman, beviljas ytterligare stöd av kongressen och administrationen. Efter 45 år i tjänst, befinner sig en stor del av Amtraks fasta och rullande materiel, enligt Moorman, ”i livets slutända”.

Ett exempel är Amtraks nordöstra 500 kilometer långa järnvägskorridor, nordamerikas mest trafikerade järnvägssträcka med 2200 dagliga höghastighets-, pendelt- och godståg, men en stor del av sträckan har byggts för 100 år sedan.

Amtrak lista över investeringsbehov är lång, sade Moorman, men när den förverkligas, kommer den att ge stora fördelar för den resande allmänheten och den nationella ekonomin.