Brobygget är igång vid Stora helvetet

Järnvägsbanken Stora helvetet. Foto: Trafikverket

Efter en del förberedelsearbeten med tillfartsvägar och frakt av material till byggplats startar nu själva byggandet av den nya järnvägsbron på Mittbanan, vid järnvägsbanken ”Stora helvetet” i västra Jämtland. Det rapporterar Trafikverket på projektets webbplats.

Mittbanan mellan Sundsvall och Storlien (vidare till Trondheim) är ett viktigt kommunikationsstråk för den regionala och den nationella utvecklingen, med transporter över svensk-norska gränsen. Järnvägsbanken, som kallas Stora helvetet, ligger på sträckan Storlien – norska gränsen, strax öster om riksgränsen till Norge. Banken byggdes 1877 och utfördes under svåra förhållanden. Den är som mest cirka 24 meter hög och 150 meter lång, extremt brant med glacis och stensatta slänter. Banken har därtill en mycket kraftig lutning (17 promille) och byggd i en kurva. E14 passerar i fjällslänten cirka 100 meter nedanför banken. Järnvägsbanken vid Stora helvetet har under en längre tid varit utsatt för rörelser/sättningar som Trafikverket har haft under ständig bevakning.

Det aktuella broprojektet på Mittbanan är uppdelat i två entreprenader. Den första delen är en bro- och markentreprenad utanför trafikerat spårområde där Veidekke arbetar sedan våren 2016 med att konstruera bron och bygga vägar. Veidekke har nyligen påbörjat arbetena med gjutning av brostöden. Bron som kommer att bli 233 meter lång och den högsta av 3 bropelare blir 25 meter hög.

Det andra kontraktet är bygget av järnväg över den nya bron, men omfattar även förberedande arbeten inför en elektrifiering med kontaktledning ända fram till norska gränsen. Det arbetet har startats upp nu i februari med Markentreprenader i Östersund AB som har uppdraget. Från vecka 8 kommer sprängningsarbeten att starta i Storlien och mot norska gränsen, E14 kommer att stängas av från vecka 9, på förmiddagar 20 minuter i taget och detta av säkerhetsskäl, meddelar Trafikverket.
Källa: Trafikverket