Finlands trafiknät förfaller

Foto: Visit Finland

Inte möjligt att reparera alla viktiga objekt som är i dåligt skick

Trafiknätet i Finland har börjat förfalla till följd av den otillräckliga finansieringen som anvisats för underhåll. För tillfället uppgår reparationsskulden för trafiknätet till cirka 2,5 miljarder euro.

För att minska reparationsskulden för trafiknätet har det beviljats 600 miljoner tilläggsfinansiering fram till 2020. För året 2017 har det beviljats 200 miljoner. Med hjälp av tilläggsfinansieringen vill man förhindra att reparationsskulden ökar ytterligare och samtidigt vända den negativa trenden. Finansieringen används främst för att svara på näringslivets och pendeltrafikens behov. Medlen som anvisats för att minska reparationsskulden används effektivt och optimalt, men det är ändå inte möjligt att reparera alla viktiga objekt i dåligt skick.