"Vi lämnar över en anläggning i världsklass"

Station Odenplan i Citybanan. Foto: Trafikverket/Projekt Citybanan

I juli åker resenärerna för första gången i Citybanan och kliver av och på pendeltågen i de nya stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan. Innan dess ska hela anläggningen, inklusive 100 000 dokument, lämnas över till förvaltarna. ”Det är ett projekt i världsklass och stationerna håller en mycket hög arkitektonisk standard. Vi på Trafikverket är väldigt stolta över vad vi har åstadkommit” säger Citybanans projektchef Kjell-Åke Averstad, i Trafikverkets nyhetsbrev.

Efter drygt åtta års byggtid levererar projekt Citybanan en 6 kilometer lång tunnel med dubbelspår och två pendeltågsstationer. De tekniska utmaningarna har varit stora och stationerna är unika för svenska förhållanden i och med väggarna som skiljer plattformarna från spåren.

Projektet har projekterat och byggt. Resultatet lämnas över till två olika parter: Trafikverket Underhåll och Trafikförvaltningen (SL). Trafikverket Underhåll tar över tunneln med järnvägsanläggningen och Trafikförvaltningen tar över stationerna. Men en överlämning är mycket mer än ”varsågod, här är nyckeln”

- Vi ska vara överens om att den tekniska standarden är den rätta på järnvägen och att stationerna uppfyller de funktionella kraven. Vi ska även sammanställa all nödvändig dokumentation som behövs för att kunna sköta anläggningen i framtiden, säger Kjell-Åke Averstad.

Läs mer om projekt Citybanan: www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Citybanan