Norconsult fortsätter vinna uppdrag på Malmbanan

Rautas bandgård. Foto: Norconsult

Tillsammans med SAITEC har Norconsult nu vunnit en tredje etapp för ombyggnationen av Malmbanen. Detta efter att bolaget tidigare har vunnit etapperna Rautas-Bergfors samt Peuravaara-Rautas.  Den tredje etappen gäller sträckningen Kopparåsen-Vassijaure, där Norconsult har fått i uppdrag att ta fram järnvägsplan samt systemhandling för den berörda sträckan. Anledningen till att man ska bygga om och bygga ut Malmbanan är då kraven på godstransporterna har ökat, vilket lett till kapacitetsproblem längs med sträckan. Trafikverket har inlett ett projekt uppdelat i ett flertal etapper för att åtgärda kapacitetsproblemen längs sträckan. Bland annat kommer man att bygga om de befintliga enkelspåren till dubbelspår. 

I projektet har Norconsult bildat ett konsortium tillsammans med SAITEC, där bolagen kommer att ansvara för gestaltning, bergteknik, geoteknik, miljö, signalteknik, mätningsteknik samt geotekniskt fältarbete.