Nu gäller ny tidtabell för tåg

Foto: Christer Wiik

Sedan den 11 december är tågtidtabellen för 2017 i bruk. Tidtabellen har tagits fram i nära samarbete mellan Trafikverket och de tågbolag som ansökt om tider i spår.

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnväg, den så kallade tågplanen. Den innehåller tidtabeller för tåg och tidplan för banarbeten. Tågplanen för 2017 omfattar ungefär 1,5 miljoner tåg och omkring 20 000 banarbeten. I den fastställda tågplanen återfinns 45 tågbolag som under nästa år ska trafikera den svenska järnvägen.

Allt fler väljer tåget och det är trångt på spåren. På många sträckor har nått maxtaket nåtts. Trafikverkets främsta mål är att så långt det är möjligt tillgodose behovet av resor och transporter men det måste även finnas utrymme för underhålls- och förbättringsarbeten på järnvägen.

På Västra stambanan fortsätter det stora förbättringsarbetet under 2017, men även på Södra stambanan och Stambanan genom övre Norrland genomförs större uppdateringar av kontaktledning och spår.

Den stora nyheten under 2017 blir inkopplingen av Citybanan i Stockholm, med premiärtur på morgonen den 10 juli. En annan nyhet är de tydligare direktiv som förväntas göra tidtabeller genom Värmland mindre störningskänsliga än i dagsläget.Källa: Trafikverket