Full TBM-aktivitet på Follobanan

Foto: Jernbaneverket

De närmaste två åren kommer tunnelborragregatet "Magda Flåtestad" och de andra tre maskinerna "drottning Eufemia", "Drottning Ellisif" och "Anna från Klopp" driva 18 av en 20 kilometer lång järnvägstunnel mellan Langhus och Ekeberg. Den nordligaste delen av tunneln i Follo drivs med konventionell sprängning.– Ännu en milstolpe har uppnåtts för projektet. Fyra maskiner är inom sju månader monterade och i drift ned till de utsprängda montagehallarna. Detta är helt enkelt fantastisk. En stor salut måste ställas till entreprenören Acciona GHELLER Joint Venture, AGJV, och alla underleverantörer som har varit inblandade, säger projektledaren Anne Kathrine Kalager. Alla fyra tunnelborrmaskiner har startat under hösten 2016 och borrningen beräknas vara färdig inom två år. Utgångspunkten ligger i Åsland, där var och en av de fyra maskinerna kommer att borra cirka 9 kilometer av de två tunnelrören. Maskinerna är 150 meter långa, väger ca 2400 ton och borrhuvudet har en diameter av 9,96 meter.