Mellansvenska län skrev under ”En bättre sits”

Regionstyrelsens ordförande i Region Örebro län, Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), signerar systemanalysen ”En bättre sits” i samband med premiärturen av Citybanan. Foto: Per Groth

Nu har regionstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), tillsammans med övriga företrädare för Mälardalsregionen systemanalysen signerat ”En bättre sits”. Analysen innehåller konkreta satsningar på hur infrastruktur och kollektivtrafik ska möta ökad befolkningstillväxt och förändrade krav på arbetsmarknaden. Samtidigt gjordes premiärturen på Citybanan som från och med i sommar kommer att fördubbla spårkapaciteten för både pendeltåg och andra tåg genom Stockholms innerstad.

Marie-Louise Forsberg-Fransson var en av dem som undertecknade avtalet om Citybanan 2007, och även den förra systemanalysen ”En bättre sits”. - Det är glädjande att se resultat av ett långsiktigt arbete, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson. Citybanan är avgörande för hur vi kan utveckla den regionala tågtrafiken i hela Mälardalen. När spårkapaciteten ökar i Stockholm kan vi börja planera för hur resor och arbetspendlande kan se ut i framtiden. Därför är Citybanan viktig för hela regionens infrastruktur. Vårt län har investerat 250 miljoner kronor i projektet.

- Citybanan har varit ett av de viktigaste gemensamma infrastrukturprojekten i Mälardalen hittills. Analysen pekar ut de vitigaste åtgärderna för att göra resor och transporter smidigare i mälardalsregionen. Citybanan är ett praktiskt bevis på att samverkan fungerar, säger Mats Gunnarsson (Mp), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

I samband med signeringen fick infrastrukturpolitiker från Örebroregionen och de övriga Mälardalslänen möjlighet att åka premiärturen på Citybanan.  - Att nu också få åka en sträcka på Citybanan har gett en tydlig bild på vad alla år av arbete verkligen betytt, menar Marie-Louise Forsberg-Fransson. Det är en bra känsla att se det stundvis ifrågasatta projektet faktiskt levererar fungerande infrastruktur som kommer att gynna många människor i hela Mälardalen under mycket lång tid framöver.

Fakta:

  • Citybaneöverenskommelsen var den första i sitt slag där landsting och kommuner var med och finansierade statlig infrastruktur.
  • Sedan undertecknadet 2007 har vår region bidragit med 250 miljoner kronor till Citybanan.
  • Region Örebro län och Örebro kommun har direkt medfinansierat 92,5 miljoner kronor var. Länets övriga kommuner har tillsammans bidragit med 65 miljoner kronor till infrastrukturinvesteringar i länet som syftar till att utöka effekterna av Citybanan.
  • Från signering till färdigställande har projektet pågått i 10år. Citybanan kommer att invigas för reguljär trafik till sommaren 2017.
  • Citybaneöverenskommelsen lade grund för en fortsatt storregional samverkan kring infrastruktur och kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen. Under namnet En Bättre Sits har nu den andra storregionala systemanalysen tagits fram.