Strukton bildar nytt dotterbolag

Foto: Strukton Rail

Den svenska järnvägsbranschen står inför resursbrist de närmaste åren. Spåren på svensk järnväg är i stort behov av förnyelse, samtidigt har bolagen allt svårare att bemanna planerade arbeten med rätt kompetens. Som en dellösning stärker Strukton Rail resurserna genom ett nytt dotterbolag, RBS AB.

RBS är ett nybildat bolag som kommer att arbeta med upprustnings- och förnyelsearbeten. Fokus blir bland annat spårförnyelser, kontaktledningsbyten och upprustning av signalsystem. Geografiskt verksamhetsområde blir Skandinavien. RBS AB startar i litet format och kommer att arbeta i egna entreprenader, men också vara underentreprenör åt andra järnvägsföretag.

‒ Vi har tittat på branschföretagens möjligheter och insett att kvalitet och säkerhet kan bli lidande om vi inte hittar nya lösningar för kompetensförsörjning. Det planeras stort för satsningar på järnvägen vilket är väldigt bra, men då gäller det att branschen har människor som kan genomföra arbetena på ett bra sätt. Med RBS utvecklar Strukton några av våra specialistkompetenser på järnvägsunderhåll, samtidigt som vi slår ett slag för kraven om god kvalitet och arbetsmiljö hos branschens leverantörer av personalresurser. Kraven behöver höjas säger Robert Röder, vd Strukton Rail och ordförande i järnvägsentreprenörernas branschförening FSJ.Under kommande veckor inleds rekryteringar till RBS, därefter börjar företagets operativa arbete.