Berlin upprustar tunnelbane- och spårvagnsnätet för 3,1 miljarder euro

Olika modeller av Berlins tunnelbanetåg samlade vid depån i stadsdelen Friedrichsfelde. (Foto: BVG)

Berlins lokaltrafikföretag BVG har godkänt ett 3,1 miljarder stort upphandlingsprogram för stadens tunnelbane- och spårvagnsnät. Vid ett möte den 31 oktober antog BVG:s styrelse ett långsiktigt fordons- och trafiktekniskt moderniseringsprogram, som sträcker sig ända fram till 2035. Beslutet ger BVG möjlighet att ofördröjligen kunna inbjuda intressenter till den första anbudsomgången för att delta i företagets expansions- och förnyelseprogram, som så småningom kan komma att omfatta inte mindre än 700 större och 500 mindre tågsätt för U- och S -Bahn och drygt 200 spårvagnar.

Det första steget gäller förvärv av minst 182 mindre och 264 större U-Bahntåg för tunnelbanan, samt minst 80 dubbelriktade spårvagnar av varierande längder.

Berlin har Tysklands största tunnelbanenät. U-Bahn är en förkortning av Untergrundbahn ("underjordsbana"). Det görs årligen cirka 457 miljoner resor med tunnelbanan. Nätet består av 173 stationer uppdelade på 10 linjer. Linjenätet är 147 km långt. Tågen i tunnelbanan är gula.