Banedanmark elektrifierar mellan Esberg och Lunderskov

Foto: Banedanmark

Banedanmark är i full gång med att elektrifiera en 57 kilometer lång sträcka mellan Esbjerg och Lunderskov. Projektet är försenat och skulle vara färdigt vid årsskiftet men nu rapporterar Banedanmark att man räknar med att kunna ta sträckan i bruk i april 2017. Det som återstår är att sätra upp master i Esbjerg samt att dra luftledningen.

Vi är irriterade över denna fördröjning av den första sträckan vi elektrifierar. Arbetet med att sätta kontaktlednings master längs spåret är mycket komplicerat, eftersom terrängen och dämed banan har höjdskillnader vilket innebär att inte alla master är lika dant positionerade. Vi genomför en extra kontroll av banan för att vara säker på att utgrävningarna för mastfundamenten inte förstör banan. har Dessa omständigheter har försenat arbetet , säger Klaus Bergman, projektledare för Elektrificeringsprogrammet i Rail Net Danmark.

Elektrifieringen av linjen mellan Esbjerg och Lunderskov är den första av flera linjer som under de kommande åren kommer att elektrifieras. Därför vill Net Danmark redan i detta skede införliva lärdomar från projektet i kommande elektrifieringar.

– De erfarenheter vi har fått på sträckan mellan Esbjerg och Lunderskov kan vi använda på nästa avsnitt. Både när det gäller att behärska konstruktion, utformning och utförande av arbetet är vi nu bättre och mer effektiva, säger Klaus Bergman.