Ny vd för VR Group

Foto: VR Group

Rolf Jansson har utnämnts till verkställande direktör för VR Group. Utnämningen träder i kraft omedelbart. Jansson har hittills fungerat som chef för koncernens logistikdivision. Tidigare verkställande direktör Mikael Aro fortsätter fram till slutet av november med specialuppdrag inom företagets styrelse. Efter det fortsätter han som tidigare nämnts med andra uppgifter inom private equity-bolaget Triton. Jansson har varit anställd vid VR Group sedan 2009, då han började som utvecklingschef. Sedan 2011 har han vid VR Transpoint ansvarat för förnyandet av affärsverksamheten och utvecklandet av konkurrenskraften. – Rolf Jansson har i sitt arbete inom VR Transpoint uppvisat utmärkta kunskaper i att leda affärsverksamheten. Under Janssons ledning har både lönsamheten och kundnöjdheten ökat märkbart inom VR Transpoint, konstaterar VR Groups styrelseordförande Hannu Syrjänen i ett pressmeddelande.

– Det är en utmanande och intressant position. Vi vill även i fortsättningen utveckla tjänsterna som vi erbjuder våra kunder. Utgångspunkten för allt utvecklingsarbete är att kunna lyssna på kundernas behov inom passagerartrafiken och upprätthålla en dialog med våra företagskunder inom godstrafiken och VR Tracks affärsverksamhet. Under de senaste sju åren har jag fått erfara hur mycket kunskap och engagemang vår personal innehar. Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete då jag tar över som koncernens verkställande direktör, säger Rolf Jansson i pressmeddelandet.