Sämre punktlighet i järnvägstrafiken under september

Foto: SJ/Anna Rut Fridholm

Efter två sommarmånader med bra resultat försämrades punktligheten för de svenska tågen i september. Orsaken är arbete med att rusta upp vissa bansträckor men också trafikstörningar. Det rapporterar DN.

För persontågen blev punktligheten 90,1 procent och för godstågen 78,4 procent. Det är en försämring med 2,1 respektive 3,1 procentenheter jämfört med i augusti men på samma nivå som förra årets mätningar.

Vad som påverkat septemberresultatet är förseningar på grund av planerade banarbeten, olyckor, nedrivna kontaktledningar, växelfel och ID-kontroller.